MAMMAROSA – COLOURFUL ARTWORK THAT EMBRACES AND EMPOWERS
FÄRGSTARK DYNAMISK KONST SOM OMFAMNAR LIVET
 

Dynamik och energi i en komposition är viktigt för mig och jag vill absolut beröra med mina bilder.
Huruvida mina motiv är självupplevda, fantasier eller drömmar är upp till betraktaren att spekulera i. 
När vi upplever konst kommunicerar det undermedvetna en hel del om oss själva. 
Så jag låter mina bilder tala för sig själv...