Porträtt & Djur

Ögonen är ju som bekant "själens spegel" och att få fram modellens personlighet är målet. 
Ibland blir resultatet nästan fotografiskt, ibland lite mer som en karikatyr.